Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 29538 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin 1. bendinde "Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde de "Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir." denilmektedir.

Buna istinaden Belediye Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılması hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

MECLİS 2021 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1- 04 Ocak 2021 Pazartesi

2- 01 Şubat 2021 Pazartesi

3- 01 Mart 2021 Pazartesi

4- 05 Nisan 2021 Pazartesi

5- 03 Mayıs 2021 Pazartesi

6- 07 Haziran 2021 Pazartesi

7- 05 Temmuz 2021 Pazartesi

8- 2021 AĞUSTOS AYI TATİL

9- 06 Eylül 2021 Pazartesi

10- 04 Ekim 2021 Pazartesi

11- 01 Kasım 2021 Pazartesi

12- 06 Aralık 2021 Pazartesi

KARAR :

Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 29538 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.