Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre seçilecek olan Denetim Komisyonu üyelikleri için aday belirlenmesi istendi.

Denetim Komisyonuna Ahmet Hamdi GÜRBÜZ, Cengiz ÇUP ve Veli GÜNGÖR aday olarak gösterildi.

Ahmet Hamdi GÜRBÜZ, Cengiz ÇUP ve Veli GÜNGÖR’ün aday oldukları görülerek, gizli oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde;

Denetim Komisyonu üyeliğine,

Ahmet Hamdi GÜRBÜZ 21 oy,

Çengiz ÇUP 22 oy,

Veli GÜNGÖR 16 oy aldıkları görülerek seçilmişlerdir.