Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 39 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 39
RAPOR TARİHİ : 07.10.2015
İLGİ : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 151 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi arasında “SAĞLIKLI KENTLEŞME ve NİTELİKLİ YAPILAŞMA İÇİN ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” yapılması düşünülmektedir.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne sevkini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendine ve 38.maddesi ve (g) bendine göre, belediyemiz ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi arasında protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 39 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.