Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin önergeler bölümünde; Meclis Üyeleri İsmet LAÇİN ve Betül KERVANCI'nın vermiş oldukları yazılı önerge Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.
EYÜP BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
“5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüp Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüp Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2016 yılında aylık ödenek verilmesini ve önergemin teklif karar olarak karara bağlanmasını arz ederim.”

KARAR
Meclis Üyeleri İsmet LAÇİN ve Betül KERVANCI'nın vermiş oldukları yazılı önerge “5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüp Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüp Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2016 yılında aylık ödenek verilmesini ve önergemin teklif karar olarak karara bağlanmasını arz ederim.” teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.