2015/347

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 211 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2015/424

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2015/426

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 49 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2015/429

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 22.12.2015 tarih ve 210 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/01

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 50 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/02

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 51 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/03

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 52 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/04

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 212 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/06

Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre seçilecek olan Denetim Komisyonu üyelikleri için aday belirlenmesi istendi.

2016/07

Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin önergeler bölümünde; Meclis Üyeleri İsmet LAÇİN ve Betül KERVANCI'nın vermiş oldukları yazılı önerge Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.