Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 53 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 53
RAPOR TARİHİ : 02.02.2016
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1626 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “Sivas, Zara Belediyesinin 23.12.2015 tarih ve 2906 sayılı yazısı ekinde Belediyemize gönderilmiş olan 02.12.2015 tarih ve 162 sayılı Meclis Kararında; dostluk, kardeşlik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği sağlamak, belediyecilik alanında görüş alış verişinde bulunmak, sosyal ve kültürel etkinliklere karşılıklı destek vermek ve ekonomik alanda yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kardeş şehir olmak istedikleri belirtilmiştir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin, Sivas Zara Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin, Sivas Zara Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 53 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.