Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 55 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 55
RAPOR TARİHİ : 02.02.2016
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1618 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi : a) 11.07.2013 tarihli ve 129194 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
b) 06.08.2013 tarihli ve Mec:93705235-301.05-2013/182 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı
c) 19.07.2013 tarihli ve 4954 sayılı Belediye Meclisine olan teklif yazımız.
d) 13.01.2016 tarihli ve 38 karar sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı
Eyüp İlçesi, Muhtelif Mahallelerinde 15 adet Vakıflar İdaresine ait taşınmazın 4706 sayılı Kanunun geçici 4.maddesine göre Maliye Hazinesi adına trampa edilerek yine 4706 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Hazinesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 06.05.2011 tarihli protokol ile taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına devir ve tescillerinin sağlandığı ilgi (a) sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü yazısında belirtilmiştir.Ayrıca ilgi yazıda, İBB'ye devredilen Eyüp İlçesindeki taşınmazların, 4706 sayılı Kanun ve bunun uygulanmasına dair Milli Emlak Genel Tebliğleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak 06.05.2011 tarihli devir protokolünde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde satış yapılması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz arasında ortak işbirliği sözleşmesi imzalanarak ilgi (a) sayılı yazı ekinde gönderilmiş ve bunun üzerine ilgi (b) sayılı teklif yazımıza istinaden ilgi (c ) sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile satış işlemleri başlamıştır.
Ancak söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Maliye Hazinesi arasındaki devir ve tescil protokolünün süresinin dolması nedeniyle 4706 sayılı yasaya göre satışı yapabilecek olup ta yapılamayan parsellerle alakalı 23.05.2016 tarihinde yeniden Maliye Hazinesi adına tescil edilecek taşınmazlardan Milli Emlak Daire Başkanlığınca ek süre verilecek taşınmazların hak sahiplerine, satış işlemlerinin Belediyemizce yeniden başlatılması için Eyüp Belediye Başkanına yeni Ortak Hizmet/İşbirliği Protokolü imzalama yetkisi verilmesi hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilgi (d) sayılı Meclis Kararı alınmış olup aynı hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) bendi ile 38.maddesi (g) bendine istinaden karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) bendi ile 38.maddesi (g) bendine göre Eyüp İlçesi, Muhtelif Mahallelerinde 15 adet Vakıflar İdaresine ait taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Maliye Hazinesi arasındaki devir ve tescil protokolünün süresinin dolması nedeniyle 4706 sayılı yasaya göre satışı yapabilecek olup ta yapılamayan parsellerle alakalı 23.05.2016 tarihinde yeniden Maliye Hazinesi adına tescil edilecek taşınmazlardan Milli Emlak Daire Başkanlığınca ek süre verilecek taşınmazların hak sahiplerine, satış işlemlerinin Belediyemizce yeniden başlatılması için Eyüp Belediye Başkanına yeni Ortak Hizmet/İşbirliği Protokolü imzalama yetkisi verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 55 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.