2016/35

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 61 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 61

RAPOR TARİHİ : 08.03.2016

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 2926 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 02/02/2016 tarihli ve 3420 sayılı yazı.

İlgi yazıda güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eyüp Belediye Başkanlığının birlikte yürüttüğü güvenlik ve asayiş projesi olan "Her Mahallemize Bir Ekip Projesi" kapsamında daha evvel kendilerine tahsis edilen araçlarımızın yetersizliğinden dolayı 2 adet hafif ticari, 1 adet 16+1 minibüse daha ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda" (b) fıkrasında ise "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" denilmektedir.

Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisin.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; "Her Mahallemize Bir Ekip Projesi" kapsamında daha evvel kendilerine tahsis edilen araçlarımızın yetersizliğinden dolayı 2 adet hafif ticari, 1 adet 16+1 minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesi (b) fıkrasına istinadenBelediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 61 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.