2016/27

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 216 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/28

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 217 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/29

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 215 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/35

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 61 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/36

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/37

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 62 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/38

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 218 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/39

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sağlık Ortak Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/40

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 63 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.