2016/40

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 63 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 63

RAPOR TARİHİ : 09.03.2016

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.03.2016 tarih ve 4657 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İLGİ :
a) 04.02.2013tarihli ve S-1006 sayılı Belediye Meclisine olan Teklif yazımız.

b) 07.02.2013 tarihli ve 2013/76 sayılı Meclis Kararı.

İlgi (a) sayılı teklif yazımız ile, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 32 pafta, 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin hissedar olduğu 61 hissedarın hisselerinin 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendine göre satın alınması ve 38-g/h maddelerine göre işlemlerin Eyüp Belediye Başkanı tarafından takip ve tamamlanması hususunda karar alınmak üzere Belediye Meclisine sevk edilmiş ilgi (b) sayılı Meclis Kararı ile söz konusu işlemler hususunda Belediye Başkanına yetki verilmiş ve bu yetkiler sonucunda söz konusu 187 ada, 6 parselde Belediyemizin mülkleri oluşmuştur.

Söz konusu 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda oluşan mülklerimizin görülen lüzum üzere satılması veya kiralanması hususunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi ve 38.maddesinin (e) bendine göre Eyüp Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 32 pafta,87 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda oluşan mülklerimizin görülen lüzum üzere satılması veya kiralanması hususunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendi ve 38.maddesinin (e) bendine göre Eyüp Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oy çokluğu uygun görülmüş olup,Takdiri meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 63 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.