2016/36

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayıMeclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 05

RAPOR TARİHİ : 08.03.2016

İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 19.02.2016 tarih ve 3135 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul'un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı" ve risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocukların iyi olma halinin artırılması amacıyla "Çocuklar Ve Gençler Mali Destek Programı"na yönelik proje yazımı ve başvurusunun yapılması,

Projelerimizin başvuru sürecinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, Projede Eyüp Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul'un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı" ve risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocukların iyi olma halinin artırılması amacıyla "Çocuklar Ve Gençler Mali Destek Programı"na yönelik proje yazımı ve başvurusunun yapılması, Projelerimizin başvuru sürecinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla projede Eyüp Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.