Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 16653 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısında; “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 73555 sayılı yazısına ekli Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müürlüğünün 03.07.2019 tarih 23596034 sayılı yazısında Tunus Cumhuriyeti Kram Belediyesinin Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz KÖKEN'in tebrik ettiği ve iki belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması istendiğinden bahsedilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesinde Belediyeler; Belediye Meclisinin karar almasıyla yurt dışındaki Belediyeler ve Mahalli İdari Birlikleriyle karşılıklı işbirliği ve kardeş şehir ilişkisi kurabilmektedir, denilmektedir.

Buna istinaden Tunus Cumhuriyeti, Kram Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunarak ilişkilerin geliştirilmesi, kardeş şehir olunması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesine göre, Tunus Cumhuriyeti Kram Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunarak ilişkilerin geliştirilmesi, kardeş şehir olunması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.