Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 03.09.2019 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 06

RAPOR TARİHİ : 03.09.2019

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.08.2019 tarih ve 18995 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 29.07.2019 tarihli ve 102109 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi,Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 199 ada 39 parsel 231,06 m2 yüzölçüm sayılı taşınmazın mülkiyeti 9761/11553 hissesine karşılık gelen 195,22 m2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına, 1792/11553 hissesine karşılık gelen 35,84 m2 Eyüpsultan Belediyesi adına kayıtlıdır. Konu edilen 199 ada 39 parsel sayılı taşınmaz mülga Alibeyköy Belediyesi tarafından 775 sayılı yasaya göre tahsisen satışı yapılan taşınmazlardandır. Söz konusu taşınmaz üzerinde tahsis sahibi Ahmet ÖZTÜRK adlı şahsın yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle tahsis sahibine tapu verilmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgi yazı ve eki 4266 sayılı Encümen Kararı ile idarelerine ait 195,22 m2 hissenin toplam 82.082,00-TL bedel üzerinden 2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre Belediyemize devredilmesi hususunda karar alınmıştır.

TALEP/SONUÇ: Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 9761/11563 hissesinin 195,22 m2 2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre 82.082,00-TL bedel üzerinden devir alınması ve daha sonra ilgilisine 775 sayılı yasaya göre satılması hususunda 5393 sayılı yasanın 18. (e) maddesi, mer'i kanun ve yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı yasanın 18. (e) maddesi, mer'i kanun ve yönetmelikler uyarınca, Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 199 ada 39 parsel 231,06 m2 yüzölçüm sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 9761/11563 hissesinin 195,22 m2' sinin 2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre 82.082,00-TL bedel üzerinden devir alınması ve daha sonra ilgilisine 775 sayılı yasaya göre satılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 03.09.2019 tarih ve 06 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.