Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.08.2019 tarih ve 19461 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 31.01.2019 tarihli ve 21281 sayılı yazı.

b) 04.04.2019 tarihli ve 57409 sayılı yazı.

c) 27.03.2019 tarihli ve 51880 sayılı yazı.

d) 26.03.2019 tarihli ve 20190143714 sayılı yazı.

e) 28.03.2019 tarihli ve 52785 sayılı yazı.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın şifahi emrine ve ilgi a) yazıya istinaden tarafımızca Eyüpsultan İlçesi içerisinde belirlenmiş 14 adet trafo yerinin 1/1000 ölçekli planlara işlenmesine ilişkin plan tadilatı teklifleri hazırlanmıştır.

Söz konusu alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

1) Eyüpsultan İlçesi, Eyüp Merkez (Gümüşsuyu) Mahallesi, 20 ada, 1 parselin kuzeyindeki kamuya terkinli kısmın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı yol, bir kısmı ise parklar ve dinlenme alanında kalmaktadır.

2) Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi, 122 ada, 236 parselin kuzeybatısında kalan kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 09.03.2012 t.t.'li 1/5000 ölçekli Aksemsettin 35, 113, 122 Ada Revizyon Nazim İmar Plani'nda ve 17.04.2012 t.t.'li 1/1000 ölçekli Akşemsettİn Mah. 35, 113, 122 Adalara Aİt Revİzyon Uygulama İmar Planı ‘nda park alanında kalmaktadır.

3) Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 173 Ada bitişiğindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 28.08.2008 t.t.'li 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde ve 17.07.2009 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde park alanında kalmaktadır.

4) Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 375 ada, 8 parselin güneyindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 04.10.2007 t.t.'li 1/5000 ölçekli 1. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı'nda parklar ve dinlenme alanlarında, 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ise park alanında kalmaktadır.

5) Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 422 ada kuzeydoğusundaki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 04.10.2007 t.t.'li 1/5000 ölçekli 1. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı'nda parklar ve dinlenme alanlarında, 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ise çocuk bahçesi alanında kalmaktadır.

6) Eyüpsultan İlçesi, Topçular Mahallesi, Eyüpsultan Belediyesi mülkü olan 483 ada 286 parselde belirlenen alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda ve 02.07.1998 Eyüp Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalmaktadır.

7) Eyüpsultan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 503 ada 1 parselin batısındaki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 04.10.2007 t.t.'li 1/5000 ölçekli 1. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı'nda ve 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda parklar ve dinlenme alanlarında kalmaktadır.

8) Eyüpsultan İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 566 ada, 16 parselin güneydoğusundaki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alanın bir kısmı 27.10.2013 t.t.'li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Metro Hattı Revize Uygulama İmar Planı değişikliğinde park alanında bir kısmı ise 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda ve 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalmaktadır.

9) Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi 738 ada 16 parselin bitişiğindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alanın bir kısmı 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda 400 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında ve 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yeşil alanda, bir kısmı ise 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi çerçevesinde 18/11/2016 tarih ve 1952 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları içerisinde yeşil alanda kalmaktadır.

10) Alibeyköy Mahallesi, 770 ada 9 parselin bitişiğindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda ve 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalmaktadır.

11) Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi, 797 ada, 12 parselin güneyindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında ve 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yol alanında kalmaktadır.

12) Eyüpsultan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 896 ada, 7 parselin güneyinde kalan kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda ve 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yol alanında yeşil alanda kalmaktadır.

13) Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 943 ada 24 parselin güneyindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda 12.00 m'lik yol alanında, 22.07.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ise çocuk bahçesi alanında kalmaktadır.

14) Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 991 ada 20 parselin bitişiğindeki kamuya terkinli alanın trafo alanı olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Söz konusu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda yeşil alanda, 22.09.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ise park alanında kalmaktadır.

Söz konusu tadilata ilişkin ilgi b) İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, ilgi c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü, ilgi d) İSKİ Genel Müdürlüğü ve ilgi e) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü görüş yazısında; "…3 nolu (Alibeyköy mahallesi, 173 ada bitişiğindeki kamuya terkinli alan), 5 nolu (Kemerburgaz mahallesi, 422 ada kuzeydoğusundaki kamuya terkinli alan), 6 nolu (Topçular mahallesi, 483 ada 286 parsel) ve 7 nolu (Mimarsinan mahallesi, 503 ada | parselin batısındaki kamuya terkinli alan) teklifler. söz konusu alanlarda halihazırda kullanılan Park Alanları ve Çocuk Bahçeleri bulunduğundan ve bu alanlarda önerilen trafo alanları sosyal donatı alanlarına erişimi engelleyeceğinden, 11 nolu (797 ada 12 parselin güneyindeki kamuya terkinli alan) teklife konu alan meri uygulama imar planında yol alanında kaldığından uygun bulunmamakta olup, ilgi yazıya konu olan diğer alanların, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19-1 maddesinin c-2 bendinde yer alan;

"... 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1'i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda 963'ü, her birinin alanı 15 m2 'yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile kapatılmak koşuluyla trafo, ... yapılabilir." hükmü doğrultusunda düzenlenmesi ve 8 nolu teklifi (566 ada 16 parselin güneydoğusundaki kamuya terkinli alan) etkileyen Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü'nden görüş alınarak ve tekliflere konu olan alanların meri planlardaki yol istikametleri (Esentepe mahallesi, 896 ada 7 parselin güneyindeki kamuya terkinli alanda önerilen 12 nolu teklif başta olmak üzere) dikkate alınarak, sadece ihtiyaç olan trafo alanı kadar alanın teklif planlara işlenmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü görüş yazısında; "… Sonuç olarak, uygun alanlar ve önlemli alanlar için; yukarıda ve rapor örneğinde açıklanmış olan hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama aşamasında çevredeki mevcut yapıların projeden olumsuz etkilenme olasılığına karşı teknik inceleme ve araştırmaların yapılıp gerekli görülecek önlemlerin alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, kat sınırlamalarına uyulması, buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Gereken (Mor Renkli) Alanda, ilgi (b) yönetmelik gereği ve ilgi (c) genelge doğrultusunda "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi d) İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında 9 maddeden oluşan teknik görüş yer almakta olup, "netice olarak; Eyüpsultan ilçesinde yer alan ekteki 14 adet trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tekliflerinin yukarıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla ilgili Kurumlar tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi e) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü görüş yazısında; "… Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; trafo merkezinin konulacağı alanlarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu alanlarda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatı tekliflerine ilişkin İlgi b), c), d) ve e) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu alanlarda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatı komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 07 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.