Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Meclis Üyeleri, Ömer Faruk KALAYCI, Zülfü ÇAKAR, Bayram DEMİR, Nail BALKAN'ın vermiş oldukları sözlü önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Meclis Üyeleri, Ömer Faruk KALAYCI, Zülfü ÇAKAR, Bayram DEMİR, Nail BALKAN'ın vermiş oldukları sözlü önergede: “5393 sayılı Belediye Kanununda İhtisas Komisyonları kurulmasına dair bir hüküm vardır, meclislerin uhdesinde bulunan. İlgili Belediye Kanunu bu konuda yetkiyi tabi ki belediye meclislerimize tanımıştır. Bizde Eyüpsultan Belediyemize ve ilçemize çok daha iyi ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmek için bazı ilave komisyonlara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda meclis üyelerimizin de bizlere destek olacağını özellikle grubu bulunan partilerimizle de istişare ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu manada çeşitli komisyonlar kurulması konusundaki teklifimizin gündemin ek 7. maddesine ilave edilmesini ve komisyonlarda ortaklaşa görüşülmek suretiyle Eyüpsultan'a daha iyi hizmet etmek adına bu konunun gündeme gelmesini, ilave edilmesini arz ve teklif ediyoruz. Saygılar sunarım.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan Belediyemize ve ilçemize çok daha iyi ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmek için Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, Engelsiz Hayat Komisyonu kurulması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.