Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 11.06.2019

İLGİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve 12574 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 18.02.2019 tarihli ve 776596 sayılı yazı.

b) 06.05.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı yazı.

İstanbul Kadastro Müdürlüğü yazımız ekindeki ilgi (a) yazısında Pirinççi ve Işıklar mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere yazımız ekindeki ilgi (a) yazıda belirtilen vasıflara sahip 6 (Altı) bilirkişinin Belediye Meclisi tarafından seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

Pirinççi ve Işıklar mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler neticesinde, Pirinççi mahalle muhtarlığının yazımız ekindeki ilgi (b) yazısı ve Işıklar mahalle muhtarının verdiği yazımız ekindeki bilgilerle Eyüpsultan Belediye Meclisi'nce bilirkişi seçimi için değerlendirilmek üzere belirlenmiş isimler bildirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere yazımız ekindeki ilgi (a) yazıda kimlikleri belirtilen kişilerin Pirinççi mahallesinde ve yine yazımız ekindeki Işıklar mahalle muhtarlığınca kimlik bilgileri bildirilen kişilerin Işıklar mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere teklif ekindeki 18.02.2019 tarihli ve 776596 sayılı yazıda kimlikleri belirtilen kişilerin Pirinççi mahallesinde ve yine teklif ekindeki kimlik bilgileri bildirilen kişilerin Işıklar mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.