Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 12.06.2019

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.06.2019 tarih ve 13132 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 30.05.2019 tarihli ve 2556202 sayılı yazı.

İstanbul Kadastro Müdürlüğü yazımız ekindeki ilgi yazısında Göktürk mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere yazımız ekindeki ilgi yazıda belirtilen vasıflara sahip 6 (Altı) bilirkişinin Belediye Meclisi tarafından seçilmesi ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi talep edilmektedir. Göktürk mahalle muhtarı tarafından gönderilen Eyüpsultan Belediye Meclisi'nce bilirkişi seçimi için değerlendirilmek üzere belirlenmiş kişilerin listesi yazımız ekinde bildirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere Göktürk mahalle muhtarlığınca gönderilen yazımız ekindeki listede kimlik bilgileri bildirilen kişilerin Göktürk mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere Müdürlük teklifi ekindeki listede kimlik bilgileri bildirilen kişilerin Göktürk mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-4. maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.