Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 12.06.2019

İLGİ: Meclis Üyeleri Ömer Faruk KALAYCI, Seçkin TURAN, Ahmet Hamdi GÜRBÜZ, Hüseyin BİRDAL, Ali Rıza YAVUZ, Metin ÇIRPAN, Abuzer KARAMAN, Filiz GÖKÇE, Zülfü ÇAKAR, Mustafa TÜYSÜZ, Binali ÖZGÜL, Nail BALKAN, Ali Haydar İŞKAR, Veli GÜNGÖR, Zafer DÖNER, Bayram DEMİR, Serkan CİHAN'ın vermiş oldukları yazılı önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Konu: Kemerburgaz Mahallemizde Mithatpaşa Mah. Dispanser Sokak öncelikli olmak üzere (Eyüpsultan Devlet Hastanesi Kemerburgaz Polikliniğinin olduğu) yeni adlandırılacak bir sokağa veya yeni planlanacak bir parka “Dr Şefik ERYILMAZ” isminin verilmesi

Kemerburgaz ve çevre köylerimizde yaşayan halkımız en basit sağlık sorunlarını çözebilmek için dahi sorun yaşamıştır. Son zamanlarda mahallelerimize yapılan sağlık yatırımlarıyla -artan nüfus yoğunluğunu karşılamakla birlikte- nispeten sorun azaltılmıştır.

Dr. Şefik ERYILMAZ sağlık yatırımlarının yetersiz olduğu dönemlerde; Kemerburgaz ve çevre köylere gece gündüz demeden 30 yıl hizmet vermiş, 2011 yılında Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü yapmış tanınmış bir tıp doktorudur. Erken bir yaşta kanserden kaybettiğimiz “Dr. Şefik ERYILMAZ”'ın anısını yaşatmak ve vefa borcumuzu ödemek adına Mithatpaşa Mahallesindeki Dispanser sokağın isminin “Dr. Şefik ERYILMAZ” olarak değiştirilmesi veya yeni isimlendirilecek bir sokağa veya yeni planlanacak bir parka isminin verilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederiz. 10.06.2019 Saygılarımızla”

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ilçemiz sınırları içerisinde yeni isimlendirilecek bir sokağa veya yeni planlanacak bir parka “Dr. Şefik ERYILMAZ” isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.