Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU


RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 03.06.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 4973 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze ait çalışma yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi gereğince hazırlanmış olup yapımız ekinde sunulmuştur.
Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmaz üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İç Hizmet Yönetmeliğinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.