Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 05
RAPOR TARİHİ : 03.06.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 5124 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“Eyüp İlçesi dahilinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan aşağıda ada/parseli belirtilen taşınmazların 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

İslambey Mahallesi, 25 ada, 31 parsel 262,50 m2
İslambey Mahallesi, 969 ada, 2 parsel 458,63 m2
Göktürk Mahallesi, 129 ada, 2 parsel 258,16 m2
Göktürk Mahallesi, 129 ada, 13 parsel 247,56 m2
Göktürk Mahallesi, 1731 parsel 160,64 m2

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi dahilinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan yukarıda ada/parseli belirtilen taşınmazların 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.