Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU


RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 03.06.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 5123 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“Kadastro Müdürlükleri ile Tapu Müdürlüklerindeki sicil bilgilerinin paylaşımı, Harita kontrollük hizmetleri, güncel tapu kayıt bilgileri ve benzeri işlemlerinin ilgili müdürlüklerin tahsil ettiği döner sermaye ücretlerine ilişkin işlemlerinin yapılması, böylece Belediyemizin vatandaşa daha hızlı hizmet vermek ve çalışmalarında zaman kaybına uğramaması için açısından protokol yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması hususunda 5393 sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması hususunda 5393 sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.