Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 05
RAPOR TARİHİ : 03.06.2014
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 1861 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında;
“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinde “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır” denilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya istinaden Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda, Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine ilgili kod açılarak aktarma yapılabilmesi için;
Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda, Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine ilgili kod açılarak aktarma yapılabilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.