Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 349 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 349

Rapor Tarihi: 05.03.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 125 sayı, 29.01.2015 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.02.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.01.2015 tarih, S-926 sayılı görüş yazısı

Eyüp İlçe sınırlarında Alibeyköy ve Kemerburgaz bölgelerindeki muhtelif planlarda Başkanlığımızın şifahi emri ile otopark sıkıntısının çözümü ile ilgili olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları plan notlarında düzenleme yapılması istenmiş olup, bu kapsamda; 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı, 09.05.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 09.04.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Kemerburgaz Bölgesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı plan notlarına, “Konut alanlarında her bağımsız bölüm için en az iki araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” notunun eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu plan tadilatı teklifine ilişkin, İlgi kurum görüşü ve plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim." denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde teklif, meri otopark yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılması şeklinde oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 349 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.