Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 154 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 154

RAPOR TARİHİ: 05.03.2019

İLGİ: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2018 tarih ve 7941 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında; “Eyüpsultan Belediyesi ile Trend DK Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğinde gerçekleştirilecek protokol kapsamında Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde, toplayıcı firma tarafından temin edilecek kullanılmış giysi atık konteynerlerinin yerleştirileceği yerlerin belediye sınırları içerisinde bulunan yerlerde bulunması nedeni ile konu yerlerin belediye tarafından belirlenmesini ve toplayıcı firma tarafından düzenli aralıklarla toplanıp, geri dönüşüm ve geri kazanım kapsamında değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yukarıda bahsedilen düzenlenecek olan faaliyetlerde destek verilmesi ile ilgili Trend DK Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirket ile karşılıklı protokol imzalanması için Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 154 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.