Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 156 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 156

RAPOR TARİHİ: 05.03.2019

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve 16536 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında; “Eyüpsultan Belediyesi ve Betek Boya Ve Kimya San. A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilecek protokol kapsamında Vaziyet Planı Protokol ekinde yer alıp, Üçgen Ada Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Proje alanı olarak tanımlanmış bölgede yer alan 40 tescilli eski eser, 21 tescilsiz toplamda 61 yapının dış cephe boya işlerinin yapılması için tarafların yapacağı işbirliği ve katkılar düzenlenmektedir.

Üçgen Ada ESTAM 1. Bölge olarak ifade edilen alan, ekteki krokide belirtilen Feshane Caddesi, Kızıl Mescid Sokağı, Eyüp İskele Caddesi, Camii Kebir Sokağı ve Kızıl Değirmen Sokağının karşılıklı cephelerini kapsar. Bölgede yapılacak olan dış cephe boya alanı 5.577,98 m² ahşap yüzey ve 3.774,02 m² betonarme yüzey olmak üzere toplamda 9.352 m² olup, boya işlemi için gerekli olan malzeme Betek Boya Ve Kimya San. A.Ş. tarafından karşılanacaktır; boya işleminin uygulanması ve/veya uygulatması yükümlülüğü ise Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olup anlaşma şartlarını ihtiva eden ekteki protokolün karşılıklı imzalanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi konularında Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 156 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.