Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 155 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 155

RAPOR TARİHİ: 05.03.2019

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve16116 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “Başkanlığımızda BİT (Belediye İktisadi Teşekkülü) personeli olarak görev yapan personel hakkında disiplin ile ilgili işlemleri disiplin yönetmeliği ve uygulanacak ceza cetveli hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Bu kapsamda, yazımız ve ekinin havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 155 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.