Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 158 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 158

RAPOR TARİHİ: 06.03.2019

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 19.12.2018 tarih ve 33169 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyetinin 115277/120000 hissesi (271,90 m2) Belediyemize, 9446/240000 hissesi (11,14 m2) Maliye Hazinesi'ne ait Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz mahallesi 498 ada 2 parsel sayılı 283,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz 09.05.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli I. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ticaret ve konut alanında kalmaktadır.

Talep/Sonuç: Konu edilen 498 ada 2 parsel sayılı 283,04 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 115277/120000 arsa paylı hissemizin (271,90 m2) satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 158 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.