Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 157 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 157

RAPOR TARİHİ: 05.03.2019

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 24121 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında; “03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, 03/03/2017 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge" kapsamında derneklere kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlarla açılan proje çağrısı (PRODES) programına "Yaran-ı Harput Derneği" tarafından başvurusu yapılacak olan "Cuma Selamlık Sohbetleri" adlı projede Eyüpsultan Belediyesi'nin iştirakçi kurum olarak yer alması teklif edilmiştir. Proje sahibi, ilçemizde yer alan sivil toplum kuruluşlarından olup bu proje ile kadim tarihten gelen kültürel ve evrensel değerleri yaşatmak, entelektüel birikimi canlandırmak ve işlevsel hale getirerek gelecek nesillere aktarmak amacında olduğunu beyan etmektedir.

Talep-Sonuç: Bahsi geçen projenin İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesinin onayını aldığı taktirde, projenin yürütülmesi kapsamında, söz konusu dernek ile işbirliği ve karşılıklı protokol yapılması konularında Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesi hususundaki yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.03.2019 tarih ve 157 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.