Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 162 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 162

RAPOR TARİHİ: 06.03.2019

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih ve 5768 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında;

“Eyüpsultan Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; Eyüpsultan Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kentleşme ve kent estetiği hedefleri gözetilerek düzenli bir tarihi kentsel çevrenin oluşturulabilmesi amacıyla "Eyüpsultan Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması " işinin genel çerçevesinin belirlenmesi, öneri modelin oluşturulması ve rehberin hazırlanmasına ilişkin temel usul ve esasları ortaya koyarak kentsel tasarım rehberi hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde, mekansal biçimlenmesini belirli ilkeler ve kurallar dahilinde yönlendiren, açıklayan, detaylandıran ve ilgili alanda yapılacak projeler için referans teşkil eden yönlendirici belge olarak hazırlanan kentsel tasarım rehberi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 30. maddesinin 7. fıkrasına göre Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 162 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.