Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 71 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 71

RAPOR TARİHİ : 08.06.2016

İLGİ : Fen İşleri Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve 13853 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Fen İşleri Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 27/05/2016 tarihli ve 251 sayılı yazı.

2016 yılı yatırım programımızda yer alan, asfalt, beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri, ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 5.494.983,39-TL şartlı yardımın alınmasına, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100'e kadar arttırılmasının kabul edilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2016 yılı yatırım programımızda yer alan, asfalt, beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri, ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 5.494.983,39-TL şartlı yardımın alınmasına, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100'e kadar arttırılmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 71 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.