Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 10.05.2016 tarih ve 67 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 67

RAPOR TARİHİ : 10.05.2016

İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.04.2016 tarih ve 7911 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “08.01.2015 tarih ve Mec:93705235-301,05-2014/332 sayılı meclis kararı ile kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin (EYSAM), meclisten geçen ve kabul edilen yönetmeliğinde değişiklikler yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Yeni hazırlanan Eyüp Sultan Araştırmaları Merkezi (EYSAM), Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini görüşmek üzere;

Yazımızın Belediye Meclisine sevkini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine göre Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin (EYSAM) Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğininin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 10.05.2016 tarih ve 67 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.