Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 72 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 72

RAPOR TARİHİ : 08.06.2016

İLGİ : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve

13855 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediyesi'nin, Eyüp ilçe sınırları içinde okuyan ve ikamet eden öğrencilere yönelik gerçekleştireceği "Yaz Gençlik Kampları" programlarında Beyoğlu Belediyesi Kefken Kamp Alanı'nın kullanımının 5393 sayılı kanunun 75/A bendince gerçekleştirilebilmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi için konunun Belediye Meclisi'ne havalesini;

Arz ederiz.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (A) bendine göre, Eyüp Belediyesi'nin, Eyüp ilçe sınırları içinde okuyan ve ikamet eden öğrencilere yönelik gerçekleştireceği "Yaz Gençlik Kampları" programlarında Beyoğlu Belediyesi Kefken Kamp Alanı'nın kullanımının kabulü gerçekleştirilebilmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 72 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.