2015/378

Eyüp İlçesi, Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı

2016/75

Eyüp Sultan Araştırmaları Merkezi (EYSAM) yönetmeliğinde değişiklikler yapılması

2016/86

1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği

2016/97

Eyüp İlçesi, Üçşehitler (İslambey) Mahallesi, 246 pafta, 564 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2016/100

Yapı Kontrol Müdürlüğü kapatılarak, alt hizmet birimlerinin halihazırda kurulu bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne devredilmesi

2016/102

“Yaz Gençlik Kampları” programlarında Beyoğlu Belediyesi Kefken Kamp Alanı’nın kullanımının gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi