Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 13.07.2016 tarih ve 75 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 75

RAPOR TARİHİ : 13.07.2016

İLGİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 15768 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 20/05/2016 tarihli ve 2016/35 sayılı yazı.

İlgi yazıda güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eyüp Belediye Başkanlığının birlikte yürüttüğü güvenlik ve asayiş projesi olan "Her Mahallemize Bir Ekip Projesi" kapsamında daha evvel kendilerine tahsis edilip 04.08.2016 tarihinde süresi sona erecek olan 1 adet binek oto ile 9 adet hafif ticari aracın protokol yapılarak tahsisinin 2 yıl daha uzatılmasını talep etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda" (b) fıkrasında ise "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" denilmektedir. Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (b) bendine göre, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eyüp Belediye Başkanlığının birlikte yürüttüğü güvenlik ve asayiş projesi olan "Her Mahallemize Bir Ekip Projesi" kapsamında daha evvel kendilerine tahsis edilip 04.08.2016 tarihinde süresi sona erecek olan 1 adet binek oto ile 9 adet hafif ticari aracın protokol yapılarak tahsisinin Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere 2 yıl daha uzatılmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Komisyonunun 13.07.2016 tarih ve 75 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.