Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminde Meclis Üyesi Mehmet BOZKIR’ın sözlü önergesinde;

“Sayın başkan, değerli arkadaşlar Ağustos ayında biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Meclisi izinli, Eyüp Belediye meclisi olarak da Ağustos ayını izinli olarak kullanmak istiyoruz. Bunun oylanmasını arz ediyorum.”

KARAR :

Meclisin Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tatil olması ve bir sonraki toplantının Eylül ayında yapılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.