2016/114

Eyüp, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi

2016/99

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

2016/112

Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi ihale onayı

2016/113

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan araç tahsisinin iki yıl daha uzatılması

2016/115

Eyüp, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 837 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi

2016/120

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Cezrikasım - Nişancı Mahallesi, 65 ada, 24 parselde kayıtlı 46 nolu bina ile 65 ada 67 parselde kayıtlı 40, 42 ve 44 nolu binaların idari merkez olarak eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre İlim Yayma Cemiyeti'ne 25 yıl süre ile tahsisi

2016/81

Düğmeciler Mahallesi, 995 ada, 20-21 parseller ile 9-10 parsellere ait plan değişikliği

2016/85

Eyüp, Rami Cuma mahallesi, 211 ada, 57 parselde plan notu tadilatı

2016/116

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, F21 pafta, 797 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi

2016/118

Sadakataşı Derneği ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi