Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 78 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 78

RAPOR TARİHİ: 15.07.2016

İLGİ : Kültür İşleri Müdürlüğünün 27.06.2016 tarih ve 15991 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Kültür İşleri Müdürlüğü yazısında; “Toplumsal yardımlaşma, dayanışma ve inanç ilkelerini yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibinin istemek zorunda kalmadan ihtiyacını karşılayabilmesi prensibiyle ihdas edilen ve tarihi miraslarımızdan biri olan "Sadaka Taşı" geleneğini yaşatmak, bilinirliğini toplumun tüm kesimlerine yaymak ve bu geleneği sürdürmek adına Sadakataşı Derneği ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda;

Yazımızın meclise sevkini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Toplumsal yardımlaşma, dayanışma ve inanç ilkelerini yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibinin istemek zorunda kalmadan ihtiyacını karşılayabilmesi prensibiyle ihdas edilen ve tarihi miraslarımızdan biri olan "Sadaka Taşı" geleneğini yaşatmak, bilinirliğini toplumun tüm kesimlerine yaymak ve bu geleneği sürdürmek adına Sadakataşı Derneği ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 78 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.