Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 14.06.2016 tarih ve 73 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 73

RAPOR TARİHİ: 14.06.2016

İLGİ: Veteriner İşleri Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve 13845 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 2016/39 sayılı kararı ile kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesine dayanılarak görev ve çalışma yönetmeliği makamınızcada uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı yasanın 15.maddesine göre Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 14.06.2016 tarih ve 73 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.