Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 77 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 77

RAPOR TARİHİ: 15.07.2016

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.07.2016 tarih ve 17049 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 24.06.2016 tarih 15899 sayılı yazımız.

b) 11.07.2016 tarih 93705235-301.05-2016/114 sayılı meclis kararı.

İlgi (a) sayılı yazımız ile meclise sevkedilen, mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı 8.709,15 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin dosyanın gerekli bilgilerle donatılarak tekrar gündeme getirilmesi için ilgi (b) sayılı meclis kararı alınmıştır.

19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nı tadil eden 20.04.2012 t.t'li İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 1836, 1858, 326, 327, 328, 338, 339 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatında Spor Alanı+Pazar Alanı alanında kalan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı 8.709,15 m² yüzölçümlü taşınmazın meri plan fonksiyonları gereğince ilçemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca değerlendirilmesi hususunda 2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve-veya 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği, İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 1836, 1858, 326, 327, 328, 338, 339 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatında Spor Alanı+Pazar Alanı alanında kalan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı 8.709,15 m² yüzölçümlü taşınmazın meri plan fonksiyonları gereğince ilçemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca değerlendirilmesinin kabulü komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 77 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.