Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 2739 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; “2020 yılı içerisinde Yangın Tesisatı İnceleme Ücreti, Asansör Tescil Ücreti (İşyeri/Konut) ve İş Deneyim Belgesi Ücreti tarife tekliflerimiz yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediye meclisince müzakere edilerek karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.