Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 12

Rapor Tarihi: 04.03.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5165 sayı, 28.02.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.03.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"24.02.2020 tarihli ve 5394 sayılı yazı.

07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli 07.12.2017 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20-21 ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin KAUİP değişikliği itirazına ait UİP değişikliği yasa gereği 29.01.2020-27.02.2020 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi a) dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, İlgi a) yazıda "Düğmeciler Mah. 6. Manolya Sk. N:15 kapı sayılı 995 ada, 20 parsel sayılı yerin imar planın eskisi gibi olmasını istiyorum. Çünkü Yeni planda kamuya yararı olmamakta, yolun düzeni ve ahengi bozulmaktadır. 996 ada 9-10 parseller 1.5 metre yolun ortasında kalmaktadır. Yeni plana itiraz etmekte olup gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim." denilmektedir. 995 ada 20 parsel 22.07.2011 t.t.li 1/1000 Ölçekli Eyüp Merkez II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planında bitişik nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. TALEP/SONUÇ: 07.12.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 07.12.2019 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına yapılan itirazın reddine oybirliği ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.