Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 18

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.02.2020 tarih ve 4498 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 10.02.2020 tarihli ve 162 sayılı yazı.

İlgi Belediyenin Meclis Kararı ile talep etmiş olduğu 1 adet binek oto ile ilgili olarak, Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı 34 RF 0631 plakalı Audı marka binek oto'nun 1.000,00 TL bedelle satışının yapılabilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kırklareli İli, Büyükmandıra Belediyesine 34 RF 0631 plakalı Audı marka binek otonun 1.000,00.-TL bedelle satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.