Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm+Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM+AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER

ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve 3432 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısında; “Bolu ili Göynük ilçesi İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretllerinin türbesinin bulduğu ve aynı zamanda uluslar arası Cittaslow (Sakin şehirler) Birliğine üye ilçedir.

Bolu, Göynük Belediyesinin 16.12.2019 tarih ve bila sayılı yazısı ekinde Belediyemize gönderilmiş olan 07.11.2019 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararında; belediyelerin alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuatlar çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesini sağlamak amacıyla kardeş şehir olmak istedikleri belirtilmiştir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin, Bolu, Göynük Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin Bolu İli Göynük Belediyesi ile kardeş şehir olunması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Kültür ve Turizm+Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.