Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 17

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve 3429 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa mahallesi 751 ada 12 parsel sayılı 88,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

Talep/Sonuç: Konu edilen Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa mahallesi 751 ada 12 parsel sayılı 88,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi 751 ada 12 parsel sayılı 88,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 17 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.