Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 11

Rapor Tarihi: 04.03.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 4241 sayı, 19.02.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.03.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi: 19.02.2020 tarih, 4241 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile

"23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarının Özel Hükümler, Konut Alanları başlığı altında bulunan 33. Maddeye otel ibaresi eklenerek; "İlgili kurumlardan uygun görüş almak koşuluyla planda belirtilen yapılaşma şartlarında konut kullanımına ayrılan parsellerde özel veya kamuya ait yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi ile otel, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark, özel spor vb. binaları yapılabilir." Şeklinde düzenlenmesi ve yine aynı başlık altına "Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahil edilmeyecektir." Plan notu maddesinin eklenmesine yönelik plan notu tadilatı çalışması yapılmıştır.

TALEP/SONUÇ: 23.11.2016 t.t'li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu tadilatına ilişkin plan paftası yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde:23/11/2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup; plan tadilat açıklama raporunun detaylandırılması amacıyla müdürlüğüne oy birliği ile iade edilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.