2020/54

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesi, 555 ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı

2020/55

07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli 07.12.2017 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20-21 ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin KAUİP değişikliği itirazına ait UİP değişikliği itirazı