Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 04

RAPOR TARİHİ: 07.12.2016

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.10.2016 tarih ve 24022 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında; “İstanbul ili Eyüp ilçesi Karadolap mahallesinde 38 ada 43-44-45 parseller ile İslambey Mahallesinde 8-9-10-11-312-313-1602-560-561-562-971-972-973-974-569 adalarda tesbit edilmiş olan bölgelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak yetki kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre yasal işlemlere başlamak ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Eyüp Belediye Başkanlığı arasında protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi yönünde karar alınmak üzere dosyanın Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp ilçesi Karadolap mahallesinde 38 ada 43-44-45 parseller ile İslambey Mahallesinde 8-9-10-11-312-313-1602-560-561-562-971-972-973-974-569 adalarda Kentsel Dönüşüm çalışması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre yasal işlemlere başlama ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Eyüp Belediye Başkanlığı arasında protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.