Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 08

RAPOR TARİHİ: 07.12.2016

İLGİ: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 28270 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde yapılacak olan 2016-2017 yılı içerisinde ilçemizdeki sportif faaliyetler, turnuvalar, kurslar ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemek, çalışma programı uygulamak amacıyla belediyemiz adına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenecek sportif faaliyetler işbirliği protokolünün imzalanması için 5393 sayılı kanunun 38.maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın ve ekli evrakların Belediye Meclisine havalesine arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2016-2017 yılı içerisinde ilçemizdeki sportif faaliyetler, turnuvalar, kurslar ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemek, çalışma programı uygulamak amacıyla belediyemiz adına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenecek sportif faaliyetler işbirliği protokolünün imzalanması için 5393 sayılı kanunun 38.maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.