Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin önergeler bölümünde; AK Parti Meclis Üyelerinin vermiş oldukları yazılı önerge Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

EYÜP BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

“Akşemsettin Mahallesi ve Çırçır Mahallelerini ayıran Gülen Caddesi isminin Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi isminin verilmesini Yüce Meclise saygıyla arz ederiz.”

KARAR :

AK Parti Meclis Üyeleri tarafından verilen, Akşemsettin Mahallesi ve Çırçır Mahallelerini ayıran Gülen Caddesi isminin Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili önerge teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.