2016/140

Güzeltepe Mahallesi, 2 ada, 38, 47, 50, 53, 56, 61 parsellerin önünden geçen isimsiz yola isim tavsiyesi

2016/161

Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesinde 38 ada 43-44-45 parseller ile İslambey Mahallesinde 8-9-10-11-312-313-1602-560-561-562-971-972-973-974-569 adalarda, Kentsel Dönüşüm Alanları hakkında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/170

Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, 50 pafta, 268 ada, 17 parsel ile ilgili alınan 2016/52 sayılı meclis kararının iptal isteği

2016/172

Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı

2016/174

Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 144 ada, 2 parselin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/175

Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 139 ada, 4 parselin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/176

Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 136 ada, 10 parselin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/178

2016-2017 yılı içerisinde ilçemizdeki sportif faaliyetler, turnuvalar, kurslar ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemek, çalışma programı uygulamak amacıyla belediyemiz adına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenecek sportif faaliyetler işbirliği protokolünün imzalanması için 5393 sayılı kanunun 38.maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi